Regulamin korzystania z portalu e-reporter.pl

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionego serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Portal e-reporter.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze mogą być usunięte, jeżeli:

  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
  • obarczają niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • łamią prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
  • zawierają linki do prywatnych stron www;
  • zawierają dane osobowe , teleadresowe lub adresy mailowe;
  • są reklamami;

Redakcja zastrzega prawo do zmian w regulaminie