Prenumerata

PRENUMERATA

 

MIESIĘCZNIK REPORTER cena 4,5 zł

 

najbliższe emisje w 2018 roku:

numer 1. – 17 stycznia
 numer 2. – 28 lutego
numer  3/4 – 9  maja
numer 5/6 –  4 lipca
numer 7/8 – 5 września
numer 9/10 – 31 październik
numer 11/12 – 19 grudnia

 

 Prenumerata
Jest realizowana przez redakcję tel. 46 862 43 96, 46 862 15 82

PRENUMERATĘ REDAKCYJNĄ MOŻNA ROZPOCZĄĆ OD DOWOLNEGO MIESIĄCA

Koszty dotyczą wysyłki w Polsce. W przypadku prenumeraty zagranicznej doliczamy koszty wysyłki

Jak zaprenumerować nasz magazyn?

krok 1 Wybierz rodzaj prenumeraty.

krok 2 Wpłać pieniądze na konto, podając swój dokładny adres lub adres osoby, dla której zamawiasz prenumeratę oraz miesiąc, od którego ma się ona rozpocząć.

krok 3 Wyślij maila (redakcja @exmedia.pl) lub zadzwoń (46 862 15 82) przekazują informację o dokonanej wpłacie i opcji prenumeraty (od kiedy do kiedy)

konto:
Milenium Media AWPK

PKO BP 30 1020 1185 0000 4202 0223 6164
W redakcji można także zamówić wydania archiwalne Reportera w cenie 4,5  zlotego za egzemplarz + koszty wysyłki.