Na portalu

Biuro reklamy: Viola Kamińska, Anna Konopka, Katarzyna Lisiecka

Adres Redakcji i Biura Reklamy
96-500 Sochaczew
ul. Żeromskiego 29 G
Tel/fax: (46) 862 43 96
Tel: (46) 862 15 82
e-mail: reporter@exmedia.pl
www.e-reporter.pl