Jarosław Michał Raczyński

14 lutego 2017 admin 0

Syn Tomasza i Anny z domu Bomber, urodzony: 1 .10 1981 roku. Zamieszkały w Suwałkach, ul. Kościuszki 42/5.  Poszukiwany na podstawie listu gończego 1Ds.262/10 Prokuratury […]

Dawid Anyszek

5 lutego 2017 admin 0

Dawid   Anyszek, urodzony: 21 września 1981, imię ojca: Wiesław. Miejsce zamieszkania:  Tarnów. Poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie: artykuł: 190 paragraf: 1 KK.         […]

Damian Nawrocki

3 lutego 2017 admin 0

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie poszukuje na podstawie listu gończego: Damian Nawrocki, syn Waldemara i Krystyny ur. 19.04.1988 r. w […]

Krzysztof Wierniewski

31 stycznia 2017 admin 0

Krzysztof Wierniewski s. Roman Wiesława ur. 8.08.1965 r. zameldowany Słupsk. Poszukiwany na podstawie szeregu listów gończych wydanych przez Sąd Okręgowy i Rejonowy w Koszalinie Sąd […]

Robert Rutkowski

27 stycznia 2017 admin 0

Komenda Powiatowa Policji w Policach poszukuje na podstawie listu gończego w ramach OP-37/14: Robert Rutkowski, syn Dariusza i Beaty, ur.01.02.1988 r Szczecin, zam. Police. Poszukiwanemu […]

Marek Rutkowski

25 stycznia 2017 admin 0

Komenda Miejska Policji w Koszalinie poszukuje na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego w Koszalinie: Marek Rutkowski, syn Herberta i Bronisławy, ur. 22.04.1971 r. w Koszalinie. Poszukiwany […]

Paweł Witkowski

24 stycznia 2017 admin 0

Komenda Powiatowa Policji w Policach poszukuje na podstawie listu gończego: Paweł Witkowski , syn Jerzego, Iwony, ur.07.11.1985r Szczecin, zam. Police.  Poszukiwanemu zarzuca się czyn z […]

Marcin Margol

21 stycznia 2017 admin 0

Komisariat Policji Szczecin Pogodno poszukuje na podstawie listu gończego: Marcina Margola, syna Wojciecha i Stanisławy, ur. 24.11.1978 r.  Ostatnio zam. Szczecin ul. Krakowska.  Poszukiwanemu zarzuca […]

Patrycja Bakałut

18 stycznia 2017 admin 0

Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie poszukuje na podstawie zarządzenia o poszukiwaniach wydanego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie: Patrycji Bakałut, córki Józefa i Joanny, ur. 14.04.1988 […]

Adam Brzeziński

15 stycznia 2017 admin 1

Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie poszukuje na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie: Adama Brzezińskiego, syna Feliksa, Elżbiety ur. 27.12.1986 r. w […]

1 2 3 4 5 6 11