“Krystek” i trójmiejski biznesmen są oskarżeni o seks z dziećmi, uprowadzenia nastolatek i gwałty. Wkrótce proces

Co najmniej 35 nastolatek skrzywdził seksualnie osławiony „Krystek” z Wejherowa. Jest już akt oskarżenia wobec „Łowcy nastolatek’. Obok niego na ławie oskarżonych zasiądzie pięciu innych podejrzanych, w tym trójmiejski biznesmen.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła  aktem oskarżenia postępowanie przygotowawcze przeciwko Krystianowi W. znanemu szerzej, jako „Krystek” oraz innym osobom, między innymi o czyny o charakterze seksualnym.

W sumie aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku objęto 5 osób.

Krystianowi W. zarzucono popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych.
– 40 zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych. 5 pokrzywdzonych w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, 20 pokrzywdzonych nie miało ukończonych 18 lat, 3 pokrzywdzone były pełnoletnie. – informuje prokurator Grażyna Wawryniuk i dodaje – Zarzuty dotyczą przestępstw gwałtów oraz usiłowania gwałtów, usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych.

Z przestępstw o charakterze seksualnym najsurowiej zagrożone jest przestępstwo gwałtu oraz przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 roku życia – od lat 2 do 12 pozbawienia wolności.

Ponadto Krystianowi W. zarzucono wiele innych przestępstw, w tym: uporczywe nękanie pokrzywdzonej, zmuszania innej pokrzywdzonej do określonego zachowania, udzielenia osobie małoletniej substancji psychoaktywnej, wyłudzenie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnego świadczenia, wyłudzenia kredytu i pożyczki, oszustwa oraz usiłowanie oszustwa na szkodę szeregu towarzystw ubezpieczeniowych, składanie fałszywych zeznań, ukrycie dokumentu.
Do zarzuconych „Krystkowi” przestępstw dochodziło w latach 2006 – 2015 na terenie województwa pomorskiego, w tym na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa i Władysławowa.

Krystian W. został zatrzymany w dniu 5 listopada 2015 roku. Nastąpiło to wkrótce po publikacjach w magazynie „Reporter” materiałów z dziennikarskiego śledztwa Mikołaj Podolskiego. Przypomnijmy, że „Krystek” ma także związek z samobójstwem 14-letniej Anaid, która prawdopodobnie nakłaniał do współżycia seksualnego.

„Krystek” do chwili obecnej przebywa w areszcie.

Nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Natomiast Marcinowi T. ,trójmiejskiemu biznesmenowi, współtwórcy kilku klubów w Sopocie, zarzuca się popełnienie 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Cztery zarzuty dotyczą przestępstwa obcowania płciowego z małoletnimi w zamian za korzyści majątkowe, w tym jedna z pokrzywdzonych dziewcząt nie miała ukończonych 15 lat. Jeden zarzut dotyczy przestępstwa doprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności.
Do czynów objętych zarzutami dochodziło w latach 2011- 2014 na terenie Pucka i Sopotu.

Marcin T. także nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.
W toku postępowania przygotowawczego wobec Marcina T. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 złotych oraz dozoru policyjnego polegającego na zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych.

Kolejne trzy osoby objęte aktem oskarżenia to:
Jakub K. któremu zarzucono kilkukrotne obcowanie płciowe z małoletnią pokrzywdzoną poniżej 15 roku życia, w tym z wykorzystaniem jej stanu bezradności będący następstwem wypitego alkoholu oraz przestępstwo przywłaszczenia pieniędzy na szkodę innej pokrzywdzonej.

Krzysztof L., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa nakłaniania pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przeciwko Krystianowi W. oraz przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego

Sebastian Ż., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa utrudniania postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W. poprzez podżeganie pokrzywdzonych do zmiany zeznań, dwóch przestępstw udzielenia pomocy Krystianowi W. oraz Krzysztofowi L. do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych oraz popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wobec wyżej wskazanych oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.

es/ Prokuratura Okręgowa Gdańsk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*